List

Eğitimcilerin, yani öğretmen ya da öğretim elemanlarının asli görevlerinin çoğunlukla bir bilgiyi öğrencilere aktarmak olduğu sanılır. Bana göre bu, çok ciddi bir yanlıştır.

Bilgi her yerde, birçok yöntemle kişiye aktarılabilir. Herhangi bir kişi, bir işte çalışmaya başladığı zaman öğrenmeye de başlar. Uzaktan eğitim yolu ile öğrenir. Kitap okur, öğrenir. Seyahat eder, öğrenir. O halde, bir eğitimcinin asli görevinin bir bilgiyi aktarmak olduğunu söylemek sanıyorum pek doğru olarak kabul edilemez.

Bana göre eğitimcilerin üç (3) asli görevi vardır. Bunlar;

1. Öğrencinin, karakter yapısının gelişimine katkı sağlamak.

2. Öğrenciye, doğru bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğretmek.

3. Öğrenciye bir vizyon kazandırmak.

Bunları başarabilen kişiler bana göre gerçek eğitimcidir ancak sorun, bu niteliklere sahip eğitimcilerimizin sayısıdır. Karakterden bahsediyoruz. Öğrencilik yaşamında hocasından hiç tokat yemeyen ya da arkadaşının yemediğini gören kaç kişi vardır? Öğrencisini döven bir kişinin şiddete karşı çıkmaya hakkı bulunur mu ya da kadınlara yapılan şiddete, karşı çıktığında öğrencisinin gözünde inandırıcılığı var mıdır?

Doğru bilgiye ulaşma yöntemleri mi? Birçok eğitimcinin, öğrencisini bilgiye ulaştırmaya çalıştığını bile düşünmüyorum. Ellerine veriyorlar kitabı ve Oku, ezberle, dersini geç diyorlar. Eğitimcilerimizin kaç tanesi dünyada gelişmekte olan eğitim yöntemlerini inceleyip bunları uygulamaya gayret gösteriyor? Önce eğitimcinin kendisi bilgiye ulaşıp, edindiği yeni bilgiyi hayatında kullanıyor olmalı ki öğrencisine de bilgiye ulaşma ve kullanma yöntemlerini öğretebilsin.

Farklı derslere farklı hocaların girmesinin sebebi, herkesin en iyi bildiği konuyu anlatmasından ötürü kaynaklanmamaktadır. Yurt dışında bunun sebebi, öğrencilere farklı eğitmenlerin sahip oldukları farklı vizyonları göstermektir. Ülkemizde ise öyle hocalar biliyorum ki vizyon denildiğinde aklına gelen vizyona giren filmler olacaktır. Halbuki vizyon, gerçek yaşama açılan bir penceredir. Kaç eğitimci alanı dışında resimle, müzikle, tiyatro ile ilgileniyor? Kaç eğitimcinin Facebook‘a girmek haricinde bir hobisi bulunuyor?

Amerikalı yazar ve öğretmen Mark Twain‘in söylediği gibi;

Eğitim, kafayı değiştirmek içindir; belleği doldurmak için değil.  Mark Twain

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir